تپ آف چیست؟

برای اینکه از کابل اصلی خارج شده از انتن مرکزی، انشعاب بگیریم و بعد از آن خط را ادامه دهیم باید از تپ آف استفاده کنیم. تپ آف تقسیم کننده عبوری است که دارای یک ورودی اصلی و یک خروجی اصلی است. خروجی این وسیله سیگنالی با افت کمتر از ورودی دارد. علاوه بر این از تعدادی خروجی فرعی نیز برخوردار است که برای انشعاب مسیر ها در ساختمانهای چند واحدی استفاده میشود.
مثالی کاربردی به منظور درک عملکرد تپ آف

در یک ساختمان 5 طبقه اگر بخواهیم با استفاده از تپ آف انشعابات آنتن مرکزی را به داخل واحدها منتقل کنیم ، برای دریافت انشعاب از خط اصلی دو عدد تپ آف در طبقه پنجم و چهارم استفاده میکنیم. به این صورت که خط اصلی به تپ آف طبقه پنجم متصل شده و از خروجی آن عبور کرده و به وردی تپ آف طبقه چهارم متصل میشود. و همینطور از خروجی تپ آف طبقه چهارم به ورودی تپ آف طبقه سوم رفته و به همین ترتیب به طبقات پایینتر میرود. برای هر طبقه نیز متناسب با تعداد گیرنده های موجود در هر طبقه از انشعابات فرعی تپ آفها خروجی گرفته میشود. تپ آف ها گاهی در هر طبقه به صورت توکار قرار میگیرند که داخل دیوار بوده و دیده نمیشوند. خروجی تپ آفها میتواند 300 یا 75 اهم باشد. بعضی دیگر از تپ آف ها قابلیت عبور ولتاژDC/AC را دارند. با توجه به نیاز در حالت های 2-3-4 راه و .. ساخته میشوند. در واقع با توجه تعداد خروجی های فرعی مورد نیاز میتوان از تپ آف 2 راه به بالا استفاده کرد.

روش صحیح انتخاب تپ آف

در سیستم MATV، تپ آف باید به گونه ای انتخاب شود که قادر باشد برای هر گیرنده دست کم سیگنالی برابر 1000 میکروولت تامین نماید اگر سیگنال بیشتری نیز توسط گیرنده دریافت شود مشکلی پیش نخواهد آمد . همچنین باید ایزولاسیون مناسب بین سیستم و گیرنده را نیز برقرار نماید، این ایزولاسیون باید به اندازه ای باشد که از بروز تداخل جلوگیر شود. برای طراحی یک سیتم بهینه با استفاده از تقسیم کننده عبوری تپ آف، برای افت ایزولاسیون، آخرین تپ آف قبل از آمپلی فایر را مد نظر قرار میدهند و با توجه به طول مسیر مقداری افت را نیز برای کابل در نظر میگیرند . البته در تپ آف های دیواری فاصله بین گیرنده و تپ آف بسیار کم است و به دلیل کوتاه بودن طول کابل میتوان افت مربوط به کابل را نادیده گرفت.

نکته: به طور کلی برای راه اندازی و تعمیر آنتن مرکزی میتوان از دو نوع انشعاب دهنده استفاده کرد که در دو مدل (تپ آف) که انشعاب دهنده عبوری نامیده میشود و اسپلیتر که تقسیم کننده نامیده میشود، استفاده کرد. البته استفاده از اسپلیتر در آنتن مرکزی و ماهواره مرکزی راحتتر است و نیازی به محاسبات خیلی پیچیده ندارد با این وسیله سیگنالها به طور مساوی بین واحدها تقسیم میشود و مشکلی در افت نامناسب سیگنال به وجود نمی آید. برای نصب تپ آف ها محاسبات کمی سختتر میشود که اگر در این محاسبات اشتباه کنید ممکن است تقسیم سیگنال به صورت دقیق انجام نشده و به مشکل بخورد. نصب اصولی و دقیق تپ آف نتیجه مطلوبی دارد.

نمایش 9 24 36

BAB 1-10Axing تپ آف

جهت اطلاع از قیمت خرید و هماهنگی های ارسال محصول با شماره تماس

09151160516

تماس بگیرید. ساعت 9صبح الی 17عصر تماس بگیرید.

 

تب آف ۲۱۲ FTE

جهت اطلاع از قیمت محصول و هماهنگی های ارسال محصول با شماره

09151160516

تماس بگیرید.

تپ آف BAB 1_16 Axing

جهت اطلاع از قیمت خرید و هماهنگی های ارسال محصول با شماره تماس

09151160516

تماس بگیرید.

تپ آف BAB 1-08 Axing

جهت اطلاع از قیمت محصول و هماهنگی های ارسال محصول با شماره تماس

09151160516

تماس بگیرید.

 

تپ آف BAB 1-12 Axing

جهت اطلاع از قیمت محصول و هماهنگی های ارسال محصول با شماره تماس

09151160516

تماس بگیرید.

 

تپ آف BAB 2_10 Axing

جهت اطلاع از قیمت محصول و هماهنگی های ارسال محصول با شماره تماس

09151160516

تماس بگیرید.

تپ آف BAB 2-12 Axing

جهت اطلاع از قیمت خرید و هماهنگی های ارسال محصول با شماره تماس

09151160516

تماس بگیرید. ساعت 9صبح الی 17عصر تماس بگیرید.

تپ آف BAB 2-14 Axing

جهت اطلاع از قیمت محصول و هماهنگی های ارسال محصول با شماره تماس

09151160516

تماس بگیرید.

تپ آف TAP 216 FTE

جهت اطلاع از قیمت خرید و هماهنگی های ارسال محصول با شماره

09151160516

تماس بگیرید.

تپ آف TAP 220 FTE

جهت اطلاع از قیمت TAP220_FTE و هماهنگی های ارسال محصول با شماره تماس

09151160516

تماس بگیرید.

تپ آف TAP 224 FTE

جهت اطلاع از قیمت محصول و هماهنگی های ارسال محصول با شماره

09151160516

تماس بگیرید.

تپ آف TAP 416 FTE

جهت اطلاع از قیمت خرید TAP 416 FTE و هماهنگی های ارسال محصول با شماره تماس

09151160516

تماس بگیرید.